Favourite Photographs - mowday

Shellfish at Ortygia